LEVERINGSVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden zijn de standaard internationale handelsovereenkomsten met betrekking tot het goederenvervoer.

U kunt akkoord gaan met de volgende zaken door middel van een leveringsvoorwaarde:

• Wie is verantwoordelijk voor de transportverzekeringen, licenties, autorisaties en andere formaliteiten?
• Wie levert het vervoer en waarheen?
• Wanneer gaan de risico’s en kosten van de levering over van de verkoper naar de koper?

Leveringsvoorwaarden 2020

Er zijn 11 incoterms: 4 zijn speciaal bedoeld voor transport over water. De andere 7 zijn van toepassing op alle soorten multimodaal transport.

Incoterms 2020

Click the above image for an illustration of how Incoterms work

Incoterms by water transport:

FAS – Free Along Ship

Free Along Schip betekent dat de verkoper levert wanneer de goederen naast het schip worden geplaatst (bijv. Op een kade of een binnenvaartschip) die door de koper zijn aangewezen in de genoemde haven van verzending. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over wanneer de goederen zich naast het schip bevinden en de koper vanaf dat moment alle kosten draagt.

FOB – Free On Board

Free On Board betekent dat de verkoper de goederen aan boord van het door de koper aangewezen schip in de genoemde haven van verzending aflevert of de goederen afhaalt die al zijn geleverd. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden, en de koper draagt vanaf dat moment alle kosten.

CFR – Cost and Freight

Cost and Freight betekent dat de verkoper de goederen aan boord van het schip aflevert of de goederen afneemt die al zo zijn geleverd. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden. de verkoper moet de kosten en vracht contracteren en betalen die nodig zijn om de goederen naar de genoemde haven van bestemming te brengen.

CIF – Cost, Insurance and Freight

Cost, Insurance and Freight betekent dat de verkoper de goederen aan boord van het schip aflevert of de goederen afneemt die al zijn geleverd. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden. De verkoper moet de kosten en vracht contracteren en betalen die nodig zijn om de goederen naar de genoemde haven van bestemming te brengen.

De verkoper contracteert ook voor de dekking van de verzekering van de koper het risico van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De koper dient er rekening mee te houden dat volgens CIF de verkoper alleen een verzekering hoeft te afsluiten tegen een minimale dekking. Als de koper meer bescherming wil bieden voor de verzekering, moet hij wel uitdrukkelijk dit met de verkoper overeenkomen ofwel zijn eigen extra verzekeringsregelingen treffen.

Incoterms by multimodal transport:

EXW – Ex Works

Ex Works betekent dat de verkoper levert wanneer het de goederen ter beschikking van de koper stelt bij de verkoper of op een andere genoemde plaats (d.w.z. fabriek, magazijn, enz.). De verkoper hoeft de goederen niet op een verzamelvoertuig te laden en hoeft ook de goederen niet voor export te ontruimen, voor zover deze toestemming van toepassing is.

FCA – Free Carrier

Free Carrier betekent dat de verkoper de goederen levert aan de koerier of een andere persoon die door de koper is aangewezen in de gebouwen van de verkoper of een andere benoemde plaats. De partijen worden geadviseerd om het punt binnen de genoemde plaats van levering zo duidelijk mogelijk te vermelden, aangezien het risico op dat moment overgaat op de koper.

CPT – Carriage Paid To

Carriage Paid To betekent dat de verkoper de goederen levert aan de koerier of een andere persoon die door de verkoper op een overeengekomen plaats is aangewezen (als een dergelijke plaats tussen partijen is overeengekomen) en dat de verkoper de transportkosten moet betalen om de goederen naar de genoemde plaats van bestemming te brengen.

CIP – Carriage and Insurance Paid To

Carriage and Insurance Paid To betekent dat de verkoper de goederen levert aan de vervoerder of een andere persoon die door de verkoper op een overeengekomen plaats is aangewezen (indien een dergelijke plaats tussen partijen is overeengekomen) en dat de verkoper de vervoerskosten moet betalen om de goederen naar de genoemde plaats van bestemming te brengen.

De verkoper contracteert ook voor de dekking van de verzekering van de koper het risico van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De koper dient er rekening mee te houden dat de verkoper volgens CIP alleen een verzekering hoeft te afsluiten tegen een minimale dekking. Als de koper meer bescherming wil bieden voor de verzekering, moet hij wel uitdrukkelijk dit met de verkoper overeenkomen ofwel zijn eigen extra verzekeringsregelingen treffen.

DAP – Delivered At Place

Delivered at Place betekent dat de verkoper levert wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op het aankomende vervoermiddel dat gereed is om te worden gelost op de genoemde plaats van bestemming. De verkoper draagt alle risico’s die gepaard gaan met het brengen van de goederen naar de genoemde plaats.

DPU – Delivered at Place Unloaded

De afkorting Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in DPU (Delivered at Place Unloaded).
De plaats van bestemming kan iedere plaats zijn en hoeft niet alleen een terminal te zijn.
Voorwaarde aan het gebruik van deze Incoterms-conditie is wel dat het een plaats is waar de goederen gelost kunnen worden. Het lossen is namelijk een verplichting van de verkoper.

DDP – Delivered Duty Paid

Delivered Duty Paid betekent dat de verkoper de goederen levert wanneer de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld, vrijgemaakt voor invoer op het aankomende vervoermiddel en klaar om te worden gelost op de genoemde plaats van bestemming. De verkoper draagt alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar de plaats van bestemming en heeft de verplichting om de goederen niet alleen voor export maar ook voor import te ontruimen, om rechten te betalen voor zowel export als import en om alle douane formaliteiten uit te voeren.

Source: ICC website. The full text of the 2010 edition of the Incoterms rules is available at http://store.iccwbo.org

“Incoterms” is a trademark of the International Chamber of Commerce (ICC).

NEEM CONTACT OP

Als u vragen heeft over onze internationale producten, neem dan contact met ons om uw behoeften te bespreken.